Meny
Laddar...
  • Energiskatt
    Beskattning av elektrisk kraft infördes redan 1951. Skatten är differentierad beroende på vem som konsumerar elkraften och var i landet den konsumeras.

Punktskatten på el ingår även i beskattningsunderlaget för moms. Det tas således ut skatt på skatt. När elmarknaden avreglerades 1996 var den oreducerade skattesatsen 9,7 öre/kWh. Enligt beslutad förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2017 gäller följande skattenivåer from 1 juli:

• 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,

• 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

• 32,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015