Meny

Reviderad utbyggnadsplan av fiber 2017.

25 september 2017 15:05

Utbyggnadsplan av Fiber 2017

Vi har fått förseningar i våra fiberprojekt. Det kommer att påverka resterande utbyggnad i den plan vi har gjort för 2017.

Ett arbete har nu gjorts för att säkra framdrift och produktion under resterande del av året. Några projekt har vi tvingats flytta till 2018.

Vi kan bara beklaga att det blivit så här men vill informera om de förändringar vi nu gör.

Här är vår plan för projekten som låg med 2017.

Stallängen 1          oktober

Stallängen 2          oktober

Forsen                   november

Granbacken           november

Velinga                   november

Vattningen              december

Agnetorp                december

Furulid                   december

Solkullen               december

Innerstaden          mars 2018

Vättak                   klart halvårsskiftet 2018

Kymbo                  klart halvårsskiftet 2018

Klämmesbo          klart halvårsskiftet 2018

Vi kommer senare i höst att presentera utbyggnadsplanen för 2018.