Meny
Laddar...
  • Bli fjärrvärmekund
    Det är enkelt att bli kund på fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort!

Förfrågan

Ibland beslutar vi att erbjuda fjärrvärme till ett begränsat område. En förutsättning för att en utbyggnad ska kunna ske är att intresset är tillräckligt stort för att ekonomiskt kunna motivera en investering i fjärrvärmenätet. Med anledning av detta skickas en intresseförfrågan ut till berörda fastighetsägare. Ibland kallas de berörda till en informationskväll om fjärrvärmens fördelar.

Till intresseanmälan

Sammanställning

Vi sammanställer intresset från fastighetsägarna och fattar beslut om utbyggnad. Om intresset är för lågt meddelas de intresserade att utbyggnaden tyvärr inte blir av. Om det inkomna intresset räcker för att motivera en utbyggnad kommer vi att meddela detta tillsammans med information om att kontakt kommer att tas med intresserade fastighetsägare.

Kontakt

Vi tar kontakt med alla intresserade fastighetsägare och genomför ett besök i fastigheten. Vid detta besök går man igenom samtliga frågor fastighetsägaren har gällande fjärrvärme. Man kommer också överens om var det är lämpligt att ansluta fastigheten och vad som ska göras rent tekniskt. Efter besöket översänds leveransavtal och avtal gällande installation om kunden valt att handla upp ombyggnaden i fastigheten av oss.

Projektering

Nu startar projektering av utbyggnaden i området med hjälp av den information som inhämtats vid besöken i respektive fastighet. Efter projektering beställs utförandet av de olika entreprenörerna och förläggning av huvudkulvert och de intresserade fastigheter ansluts via serviser.

Anslutning

När fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet kan installationen av fjärrvärmeväxlaren påbörjas. Efter färdigställd installation är vi med vid driftsättning av anläggningen och sätter upp mätaren som registrerar kundens energiuttag. Vi återkommer efter några veckor och går igenom växlarens funktion.