Ursprungsmärkning - var kommer elen från?

Alla elleverantörer måste ange ursprung för den el de säljer, dvs. sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen, samt vilken miljöpåverkan de har. Alla våra kunder får el från 100 % förnybara energikällor, ett viktigt steg mot en helt förnybar energiförsörjning. Vi kan dessutom garantera att den vattenkraft som vi levererar har producerats i svenska vattenkraftverk. Väljer du att köpa förnybar miljöel från vårt kraftvermeverk Eldaren i Tidaholm vet du att även den är förnybar, vi får nämnligen ursprungsgarantier för den del av produktionen som inte har något CO2 utsläpp. Dock är inte all el vi producerar här förnybar.

Av den el vi sålde år 2020 kom:

  • 100 % från förnybara energikällor; vattenkraft och miljöel från vårt kraftvärmeverk Eldaren                                                
  • Fossila CO2-utsläpp: 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh

Därför är det viktigt med ursprungsmärkning.

Syftet med ursprungsmärkning är du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Därför ska alla elhandelsföretag berätta för sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför, det regleras i en lag som trädde i kraft i april 2006.