Meny
Laddar...

Elområden

Hur påverkar indelningen i elområden dig? Från och med den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden, (har tidigare också kallats för prisområden, snittområden eller anmälningsområden) från att i dag vara ett gemensamt område.

Elen produceras i norr och förbrukas i söder

Den mesta elen som produceras i Sverige kommer från vattenkraft i de norra delarna av landet, men där är förbrukningen ganska liten i förhållande till produktionen av el. I de södra delarna av Sverige är det precis tvärtom - här förbrukas det mycket el, men produktionen är liten. Dessutom finns all kärnkraft norr om sydsveriges elområde. Det gör att det finns en obalans i systemet i och med att elen måste överföras långa sträckor från produktionsplatserna till de platser där den förbrukas.

Stamnätet räcker inte till för Sverige och fri konkurrens i Europa

Stamnätet som löper från norr till söder, och överför elen, har begränsningar i överföringskapaciteten på vissa ställen, så kallade flaskhalsar. Det är här SvK (Svenska Kraftnät) dragit gränserna mellan elområdena. Att det finns begränsningar i stamnätet beror bland annat på att förbrukningen i de södra delarna av Sverige ökat mycket på relativt kort tid, medan produktionen inte ökat i samma omfattning.

EU har beslutat att fri konkurrens ska gälla på elmarknaden och det gör att SvK inte får prioritera att tillgodose den inhemska förbrukningen på bekostnad av andra europeiska länders behov - import och export av el ska ske på lika villkor mellan länder och deras elområden. Genom att införa fyra elområden i Sverige hoppas man kunna skapa en bättre balans mellan efterfrågan och tillgång på el och stimulera till att det byggs kraftverk i de elområden där förbrukningen och elbehovet är som störst.

Hur påverkar elområdena dig som kund?

Alla elkunder och elhandelsföretag i Sverige kommer att påverkas mer eller mindre av införandet av elområden. Det som vi med ganska stor säkerhet vet redan i dag är att elen under vissa perioder kommer att bli dyrare i elområde 4 (elområde Malmö), eftersom skillnaden mellan tillgång och efterfrågan är större här på grund av liten kraftproduktion och många förbrukare.

Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan i varje elområde kommer att bestämma elpriserna från och med den 1 november 2011. Skillnaderna i pris kommer att bli mest påtagliga i elområde 4 (elområde Malmö) där priserna under vissa perioder kommer att vara högre än i övriga elområden.