Meny
Laddar...

Många fördelar med vattenkraft

Vattenkraften svarar för ungefär hälften av den svenska energiproduktionen och utgör tillsammans med kärnkraften basen i det svenska energisystemet.

Fördelarna med vattenkraft är många. Det är en ren och förnybar energiform med marginella utsläpp till luft och vatten.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger. Systemet bygger på att elproducenter får ursprungsgarantier för sin el, som sedan säljs på en öppen marknad med elproducenter och elleverantörer. All el Tidaholms Energi säljer är hållbar och förnybar. Den produceras i våra svenska älvar. Dessutom kan du välja att köpa vår lokalproducerade förnybara el från vårt kraftvärmeverk Eldaren.

El från vårt kraftvärmeverk Eldaren

Om du väljer att köpa vår förnybara miljöel från Tidaholm, produceras den i vårt kraftväreverk Eldaren här i Tidaholm. Elen som produceras här får vi ursprungsgarantier för, vilket betyder att den är förnybar.

Eldaren släpper inte ut någon CO2.

Ursprungsgarantier garanterar elens ursprung

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Men med ursprungsmärkning kan vi se till att vi bara säljer så stor mängd el, till exempel från vattenkraft, som har kommit in i nätet.

Syftet med ursprungsmärkning är att du enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har. Därigenom kan du enklare välja elavtal och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Genom att välja om du vill köpa el från exempelvis enbart vindkraft eller vattenkraft påverkar man vårt inköp av el från en viss källa, och är därmed med och driver utvecklingen av förnybar energi i Sverige

Så här fungerar ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som visar vilken energikälla elen kommer ifrån. För varje megawattimme producerad el får elproducenten en ursprungsgaranti från staten. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt och de kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

Handel med ursprungsgarantier

Elproducenter som får ursprungsgarantier kan sälja dem på en öppen marknad. Efterfrågan uppstår när elleverantörer vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper då ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

Det finns inget förutbestämt pris på ursprungsgarantierna, utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare.

Läs mer om ursprungsmärkning av el på www.energiforetagen.se eller på energimyndigheten.se.

 

Vattenkraft är egentligen solenergi

Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Den nederbörd som faller kan samlas i vattenmagasin och utnyttjas för produktion av vattenkraft.