Meny
Laddar...

För installatör

Rutiner mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning. För att få en korrekt affärsuppgörelse mellan kunden och elnätsföretaget finns vissa rutiner. Syftet är att få fler nöjda kunder!

Tillfällig service ska föranmälas med blanketten Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning och behöver inte föregås av offertförfrågan.

Förklaringar till flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag:

  • Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till fastighetsägaren/kunden samt upplyser om att anlita en elinstallatör.
  • Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade nätavtalet till elnätsföretaget.
  • Nätbolaget bekräftar fastighetsägaren/kunden om mottagandet av accepterad offert.
  • Fastighetsägaren/kunden anlitar en elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad Föranmälan.
  • Elnätsföretaget skickar ett Installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitad elinstallatör samt en kopia till fastighetsägaren/kunden.
  • När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in Färdiganmälan till elnätsföretaget.


Under Relaterade dokument finner du viktiga blanketter och andra viktiga filer.