Meny
Laddar...
  • RUTINER FÖR KLAGOMÅL
    Tidaholms Energi har fastställda rutiner för hantering av klagomål från konsumenter. Här nedan ser du hur vi hanterar eventuella klagomål.

Rutiner för klagomål

Tidaholms Energi har fastställda rutiner för hantering av klagomål från konsumenter. Här nedan ser du hur vi hanterar eventuella klagomål.

Mottagande av klagomål

För vår hantering och dokumentation av ärendet är det viktigt att vi får ditt klagomål skriftligt. I din skrivelse ska det stå ditt namn, din adress, ditt/dina telefonnummer, eventuell e-post adress och en beskrivning av ditt klagomål. Om det finns datum och tidpunkt för händelsen så ska detta också framgå. Du skickar ditt brev till: Tidaholms Energi, Box 63, 522 22 Tidaholm eller e-postar till info@tidaholmsenergi.se.

För mer information ring 0502-60 65 50 och fråga efter kundtjänst.

Bekräftelse från oss

Vi bekräftar att vi mottagit ditt klagomål via e-post inom tre arbetsdagar. Om du inte har e-post skickar vi ett brev till dig inom fem arbetsdagar.

Besked

I första hand skickar vi ett besked till dig via e-post, i andra hand ett vanligt brev. Handläggningstiden, från mottagande av ditt klagomål till vårt besked till dig, är för närvarande ca 2-3 veckor.

Uppföljning

Vid eventuell reglering sker det i första hand genom att vi skickar en kreditfaktura till dig.

Vilka rättigheter har du som konsument?

Om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller felbehandlad kan du hänvisa till Ellagen. För att göra det lättare för dig har vi lyft ut en paragraf ur Ellagen som gäller ditt skydd som konsument.

Ellagen 11 kap 18 §

Ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning. Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband med fakturor.

Rådgivning

Om du vill få en opartisk rådgivning kan du vända dig till externa parter för att diskutera ditt ärende. Konsumenternas Elrådgivningsbyrå är en kostnadsfri och självständig byrå som informerar, ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Kommunala konsumentvägledaren kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Omprövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och att kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som gör en kostnadsfri och opartisk prövning av konsumenttvister.

Mer information hittar du på Konsumentverket och Energimyndigheten.

Om du inte aktivt har valt elleverantör blir du tilldelad vår anvisningsleverantör Tidaholms Energi AB. Det innebär att Tidaholms Energi AB är ditt elhandelsföretag från inflyttningsdatum och du får anvisningspris på din el om inte annat är avtalat.

Elmarknaden är avreglerad, när du har ett elnätsavtal med oss kan du själv välja fritt bland de olika elhandelsavtal som elmarknadens elhandelsföretag har att erbjuda dig som el användare.