Meny

Till försäljning, Fröjereds Kraftstation, Tidaholm.

16 april 2020 15:43

 

  • Tomtarea: 14 073 kvm
  • Vattenarea: 21 160 kvm

Fröjereds Kraftstation i Tidan

https://www.svenskfast.se/kommersiellt/vastra-gotaland/tidaholm/tidaholm/frojered/frojereds-kraftstation/264516

Fröjereds Kraftstation ligger vid ån Tidan, på fastigheten Fröjereds Prästbol 3:5, 8 km norr om Tidaholm. Kraftstationen sattes i drift i november 1956. År 1963 skedde en tillbyggnad av stationen med ytterligare en turbin (G2). Det består av två stycken aggregat (G1/G2) på 185 KVA (G1) och 135 kW (G2). Fallhöjden från ÖVY till utlopp är 3,8 meter. Årsproduktionen ligger i snitt på 1 GWh.

Vattenkraftverket är generellt väl underhållet och ombyggnad samt andra förbättringar har kontinuerligt utförts.
Den producerade elkraften levereras in på elnätet och utöver intäkt för elkraft berättigas vattenkraftverket även en intäkt för transitering enligt fastställda tariffer. Ny ägare kan välja att sälja den producerade elkraften på den likvida nordiska elbörsen (’Nord Pool Spot’) eller att sälja elkraften till ett elhandelsbolag som köper elkraft från småskaliga elproducenter.

Fröjereds kraftstation är idag ej berättigat till elcertifikat men vid nyinvesteringar i anläggningen finns möjlighet till elcertifikat i 15 år.

Vattenväg:
Damm, intagsgaller och utskovsluckor: Fröjereds Kraftstation fördämning består av betong och jordvallar. Fördämningen har sex utskovsluckor i trä samt tre isutskov. 2007 drabbades anläggningen av ett dammhaveri orsakat av underminering av skibordet. Skibordet är numera förstärkt med stålspont i hela sin längd.

Intag, sugrör och utlopp:
Från intagen leds vattnet till turbinerna. G1 har sex intagsluckor i trä, och dess galler är utrustat med grindrensare. Kraftstationens intag, vattenväg, sump och utlopp är av betong. Betongen i vattenvägen är ej renoverad sedan byggåret 1956 varför viss renovering kan vara nödvändig. G2 är nyrenoverad med nya lager samt en ny intagslucka i rostfritt stål.

Turbiner:
Fröjereds kraftstation innehåller två vertikala francisturbiner. G1 är tillverkad 1956 av fabrikatet AB Hällarydsverken. Den har växellåda och en slukförmåga på cirka 6 m3/s. G2, som är tillverkad av Alvesta, har kilremsdrift och en slukförmåga på cirka 3 m3/s.

Generatorer:
Generatorerna G1 och G2 är av fabrikatet ASEA. G1:s synkrongenerator har en effekt på 185 KVA. G2:s asynkrongenerator har en effekt på 135 kW. Båda generatorerna renoverades 1997. Lager och remmar till G2 byttes och förbättrades 2017.

Styr och reglersystem:
Kraftstationens kontrollutrustning installerades 1997, och är av fabrikatet BEVI. Kraftstationen har en hög automatiseringsgrad vilket innebär att nivåreglering sker automatiskt med hjälp av luckor och turbinpådrag. Vid driftstörningar eller höga vattenföringar kan det med kort varsel krävas snabb manuell insats. Larmsändare finns och kan kopplas till exempelvis en mobiltelefon.

Dammsäkerhet
Enligt Miljöbalken ska dammägaren själv utarbeta och följa rutiner för egenkontroll av dammsäkerheten. Kraftindustrin har utarbetat riktlinjer för dammsäkerhetsarbete – RIDAS. Enligt dessa riktlinjer har dammen i Fröjered klassificerats i den lägsta konsekvensklassen – klass 3. Det är dock dammägaren som i varje enskilt fall ansvarar för att bedriva den egenkontroll som behövs för att säkerställa dammsäkerheten och miljöbalkens bestämmelser.

Tillstånd
Fröjereds kraftstation har gällande tillstånd givet av Vattendomstol enligt dom A.M. 96/1945 den 20 juni 1951 i Västerbygdens Vattendomstol samt den 23 december 1954 i Vattenöverdomstolen i Stockholm.
G2 installerades 1963 och det gjordes utan föregående prövning. Lagligheten har granskats av en oberoende konsult och bifogas.
I princip gäller tillståndsgivna vattendomar för all framtid. Äldre vattendomar är dock numera omprövningsbara, och om skäl föreligger kan till exempel Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet begära en omprövning av villkoren i domen.

Fakta

Fakta om fastigheten

SAMMANFATTNING

Typ: Övrigt

Tomtarea: 14 073 kvm

Vattenarea: 21 160 kvm

Pris (Utgångspris): 3 000 000 kr

Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

 

ALLMÄNT

Län: Västra Götaland

Kommun: Tidaholm

Område: Fröjered

Fastighetsbeteckning: TIDAHOLM FRÖJEREDS PRÄSTBOL 3:5

ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Område mm
Avtalsrättighet Villa

Rättigheter last: Avtalsservitut: Villa - Se beskrivning
Avtalsservitut: Område mm - Se beskrivning
Officialservitut: Rätt att begagna utfartsvägen från tullkvarnen - Väg
Officialservitut: Rätt att vattna kreatur i tidan, ävensom rätt att härför taga väg - Vattning av kreatur, väg
Ledningsrätt: Ledningsrätten utökas att även omfatta område fig 7. - Starkström
Ledningsrätt: Starkström

Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för utfart - Väg
Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förstärka skyddsvall för kraftverksdamm - Skyddsvall

ÖVRIGT

Ansvarsfriskrivning
Budgivarna är medvetna om att kraftverksanbudet baseras på budgivarnas egen bedömning av
Vattenkraftverkets intjäningsförmåga och skick samt att Tidaholms Energi AB inte lämnar några
garantier eller utfästelser beträffande att den information som tillhandahålls via prospekt, bilagor, i
diskussioner eller som på annat sätt tillhandahålls budgivarna är korrekt, fullständig eller tillräcklig för
att budgivarna skall kunna inkomma med ett bud.
Tidaholms Energi AB förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra försäljningsprocessen, att avbryta
eventuella diskussioner med en eller flera intresserade budgivare och att avböja bud avseende
vattenkraftverket.
Detta dokument skall inte uppfattas som ett anbud. Ingen budgivare
eller part som är intresserad av vattenkraftverket skall vara berättigad till någon som helst ersättning
eller kompensation för det fall Tidaholms Energi AB, oavsett anledning, avbryter eller ändrar
försäljningsprocessen.

Ekonomi

PRIS (UTGÅNGSPRIS)

3 000 000 kr

TAXERING

Byggnad: 968 000 kr

Totalt: 968 000 kr

Taxeringsår: 2019

Taxeringsvärdet är: Fastställt

Typkod: 720, Elproduktionsenhet vattenkraftverk

Kontakta 

Anna-Lena Nyström, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling

ANNA-LENA NYSTRÖM

Fastighetsmäklare, Franchisetagare

anna-lena.tidaholm@svenskfast.se

070-583 61 10