Meny
Laddar...

Regional transmission

Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden - närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.

Tidanet kan genom samarbetet med Västlänk erbjuda regionala förbindelser till över 1.000.000 privatkunder och över 60.000 företag i Västra Götaland. Västlänk är ett nät med hög kapacitet som möjliggör stabila punkt till punkt förbindelser för dig som vill knyta ihop geografiskt skilda kontor eller vill nå en större marknad.